Jaruplund Højskole søger en højskolelærer

Har du en god formidlingsevne, evne til at møde mennesker, der hvor de er og med venlighed samt en faglig kompetence, så har du nu mulighed for måske at blive vores nye kollega fra den 1. februar 2021.

IMG_1458
Jobnr.:
41570
Institution:
Jaruplund Højskole
Ansættelsestidspunkt:
1. februar 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldt timetal
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Karsten B. Dressø, Jaruplund Højskole, forstander@jaruplund.de eller tlf. nr. +49 (0) 4630 9691 40.
Adresse:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig er øverste ansættende myndighed, og du bedes derfor sende din ansøgning på mail til: job@skoleforeningen.org mærket ansøgning LÆ Jaruplund Højskole. Ansøgningen skal være os i hænde senest den mandag den 24. august 2020, kl. 8.00. Samtaler gennemføres i uge 40, 42 og 44 med henblik på afslutning i løbet af november. Tiltrædelse er 1. februar 2021.
Ansøgningsfrist:
24. august 2020, kl. 8:00
Offentliggjort:
29. juni 2020
 

Højskolelærer til Jaruplund Højskole

Har du en god formidlingsevne, evne til at møde mennesker, der hvor de er og med venlighed samt faglige kompetence indenfor nedestående, så har du mulighed for at blive vores nye kollega fra den 1. februar 2021.

Vi forestiller os, at du

- har en stærk faglighed inden for historie, samfundsfag, eller lignende og som minimum har en bachelor

- kan spille klaver eller et andet instrument, der kan akkompagnere fællessang

- er en god formidler der inspirerer, brænder igennem og er nærværende

- kan arbejde selvstændigt og er i stand til at holde overblik samt strukturere, forberede og gennemføre en kursusplanlægning fra idé til og med gennemført kursus

- har interesse i grænselandets- samt mindretallenes historie og aktuelle forhold i Europa

- har kendskab til tysk sprog og kultur samt taler og forstår engelsk

- har flair for IT

- kan lide at omgås vidt forskellige mennesker i alle aldre og

- er indstillet på et tæt samarbejde med dine kolleger omkring gennemførelse af kurser og de mange forskellige opgaver, der skal løses som lærer i et højskoleteam. 

Som højskolelærer på Jaruplund Højskole er du medvirkende til - sammen med os alle -, at give kursisterne inspirerende kurser med positive oplevelser, viden, oplæg til dialog og indholdsrigt samvær. Som medlem af vores højskoleteam er rollerne mangfoldige. Du er både underviser, projektleder, værtslærer, turguide m.m. Dine opgaver er bl.a.

- planlægning og gennemførelse af korte kurser

- undervisning på korte kurser i form af foredrag, guidning på ture, morgensamlinger, aften samvær i form af dialoger/sang/historiefortælling m.m.

- fra 2021 undervisning på 13 ugers kursus for unge mennesker fra europæiske mindretal, hvor fællessproget og undervisningen er på engelsk

- værtslærerfunktion med weekend- og nattevagter, samvær og uformelle dialoger med elever og kursister, modtagelse af gæster/gæstegrupper, rundvisninger m.m.

Om Jaruplund Højskole

Jaruplund Højskole er en almen dansk folkehøjskole, der er tilknyttet det danske mindretal i Sydslesvig og er en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V., og medlem af Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Vores aktiviteter fordeler sig imellem

- korte højskolekurser målrettet danskere og sydslesvigere,

- fra 2021 og frem et 13 ugers kursus for unge fra europæiske mindretal.

Herudover gennemføres

- konferencer, frirumsdebatter, møder, gæstebesøg, kurser for foreninger og grupper fra Danmark samt kurser for mindretallet.

Du bliver en del af et tæt kollegialt samarbejde med i alt 15 medarbejdere på en mindre ny renoveret højskole med stabil fremgang i aktiviteter. Vi har 20 enkelt værelser og 14 dobbeltværelser, der alle har bad og toilet, og der kommer årligt omkring 800 kursister og godt 4.200 gæster til øvrige arrangementer. Værdigrundlag, mission og vision samt oversigt over kurser i 2020 kan læses på www.jaruplund.com

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er øverste ansættende myndighed. Ansøgning sendes på mail til: job@skoleforeningen.org mærket ansøgning LÆ Jaruplund Højskole. Ansøgningerne skal være os i hænde senest mandag den 24. august 2020, kl. 8.00. Indkaldelse til samtaler i uge 40, 42 og 44 med henblik på afslutning i løbet af november. Tiltrædelse er den 1. februar 2021.