Ledige stillinger 2020

 • Skolesekretær

  25. september 2020ved Cornelius Hansen-Skolen

  Skoleforeningen søger en skolesekretær ved Cornelius Hansen-Skolen pr. 01. november 2020 eller snarest derefter. Det ugentlige timetal er fast på 22 timer og det kan variere fra skoleår til skoleår, da opgaverne er direkte relateret til elevtallet. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 9. oktober 2020, kl. 12:00.
   
 • Månedslønnet lærervikar

  24. september 2020ved Hiort Lorenzen-Skolen

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til fagene musik inkl. frivillig musik, specialundervisning, billedkunst, håndarbejde, religion og historie ved Hiort Lorenzen-Skolen. Stillingen ønskes besat per 2. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 18.06.2021, da der er tale om et vikariat. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 8. oktober 2020, kl. 8.00.
   
 • Månedslønnet lærervikar

  24. september 2020ved Nibøl Danske Skole

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til fagene dansk, engelsk, matematik, historie og svømning (samt nogle enkelte støttetimer) ved Nibøl Danske Skole. Stillingen ønskes besat per 30. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 29.01.2021, da der er tale om et vikariat. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 8. oktober 2020, kl. 8.00.
   
 • Pædagogmedhjælper

  24. september 2020ved Askfelt Danske Skole

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til faget sløjd med ugtl. 1,5 timer ved Askfelt Danske Skole pr. 19. oktober 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. juli 2021 med mulighed for forlængelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 28. september 2020, kl. 12:00.
   
 • Månedslønnet lærervikar (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

  24. september 2020ved Kaj Munk-Skolen

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til fagene tysk, musik, historie, religion og billedkunst ved Kaj Munk-Skolen. Stillingen ønskes besat per 9. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 18.06.2021, da der er tale om et vikariat. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. oktober 2020, kl. 12.00.
   
 • Månedslønnet lærervikar (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

  24. september 2020ved Ejderskolen

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til fagene matematik, tysk, natur og teknik samt geografi og biologi ved Ejderskolen pr. 9. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. maj 2022, da der er tale om et vikariat. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. oktober 2020, kl. 12.00.
   
 • Månedslønnet lærervikar (GENOPSLAG)

  24. september 2020ved Uffe-Skolen

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar med 10 ugentlige løntimer til fagene religion, tysk, kunst og matematik ved Uffe-Skolen per 01. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 18. juni 2021, med mulighed for forlængelse, da der er tale om et vikariat. Derudover forøges løntimetallet med yderligere 5 timer tidsbegrænset fra d. 01. november 2020 til d. 30. november 2020 med mulighed for forlængelse. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 08. oktober 2020, kl.12:00.
   
 • Souschef Sild Danske Børnehave

  22. september 2020Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny souschef til Sild Danske Børnehave med tiltrædelse snarest muligt

   
 • Pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

  22. september 2020ved Cornelius Hansen-Skolen

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til heldagsskolen ved Cornelius Hansen-Skolen pr. 9. november 2020 eller snarest derefter til den 31. juli 2021. Det vil være muligt, at kombinere ansættelsen med jobnr. 43712. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 16. oktober 2020, kl. 12:00.
   
 • Pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

  22. september 2020ved Cornelius Hansen-Skolen

  Skoleforeningen søger to pædagogmedhjælpere til faget sløjd med hver ugtl. 2 timer ved Cornelius Hansen-Skolen pr. 9. november 2020 eller snarest derefter til den 31. juli 2021. Stillingerne kan kombineres og hvis man ønsker det, bedes det tilkendegives i ansøgningen. Det vil også være muligt at kombinere det med jobnr. 41338. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 16. oktober 2020, kl. 12:00.