Skolepædagoger med inklusionsopgaver på 1.-4. klassetrin

ved PPR

Jobnr.:
39025
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsesperiode:
12. august 2019 til 30. juni 2020
Lønindplacering:
Specialoverenskomst for pædagoger, daginstitutionsledere, skolesocialarbejdere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2009-2013
Ugentlig arbejdstid:
20 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en skolepædagog med tiltrædelse den 12. august 2019 eller hurtigst derefter. Stillingen er tidsbegrænset da der er tale om et barselsvikariat. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 9. august 2019 kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til ledende psykolog Mona Jochimsen, PPR, tlf. 0461-570870.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag sendes med angivelse af stilling og stillingnummer til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
9. august 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
5. juli 2019
 

Skolepædagog med inklusionsopgaver 1.-4. klassetrin ved PPR

Vikariat for perioden 12.08. – 30.06.2020

Ansættelse ved PPR, tjenestested indtil videre på Kobbermølle Skole

Skoleforeningen søger en skolepædagog, der kan varetage inklusionsopgaver på   1. – 4. klassetrin. Stillingen er på 18 timer ugentligt.

Stillingen er et barselsvikariat fra den 12.08.2019 eller snarest derefter til den 30.06.2020

Du er ansat i Skoleforeningen under PPR foreløbig med daglig base på Kobbermølle Danske Skole og arbejder under ansvar overfor ledende psykolog Mona Jochimsen ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i tæt samarbejde med skolelederen på Kobbermølle Skole.  

Du er en skolepædagog, der arbejder ud fra en systemisk tilgang, og som kan bidrage til at fremme inklusion og udviklingen af gode læringsmiljøer.

Arbejdsopgaver

Centrale arbejdsopgaver vil være:

 • I samarbejde med PPR, lærere, forældre og leder at aftale og tilrettelægge inklusionstiltag for en gruppe af enkelte elever med specialpædagogisk støttebehov inden for området omfattende indlæringsvanskeligheder.
 • At rådgive og støtte lærerteams og skoleledere omkring inklusionsopgaven og udviklingen af et godt læringsmiljø for alle
 • At aftale og støtte trivselstiltag for alle
 • At støtte elever på det sociale og emotionelle område med det mål at fremme social adfærd og muliggøre en bedre integration i klassen for den enkelte
 • At arbejde med mindre elevgrupper, således at deres mulighed for at deltage i undervisning fremmes
 • At støtte arbejdet med at skabe gode overgange og brobygning fra dagtilbud til skole
 • At indgå i et team med andre skolepædagoger med det sigte at udveksle erfaringer og udvikle det faglige område

Din opgave på Kobbermøllermølle danske Skole vil fortrinsvis være støtte omkring en lille gruppe elever med specialpædagogisk støtte inden for området omfattende indlæringsvanskeligheder.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne erfaring med børn og unge med specialpædagogisk støttebehov
 • har gode kommunikationsevner og kan arbejde tværprofessionelt
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer, har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret
 • kan dansk og tysk såvel skriftligt som mundtligt.
 • har kørekort og egen bil

Ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen, PPR, telefon 0461  570870.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Barselsvikar for skolepædagog med inklusionsopgaver 1. – 4. klasse ved PPR”.

Ansøgningsfristen er fredag den 9. august 2019

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 33.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org