Psykolog

ved Center for Pædagogik (Psykolog ved PPR – barselsvikariat)

Jobnr.:
39008
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen telefon +49 (0) 461 570 870.
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Psykolog ved PPR - barselsvikariat”. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.
Ansøgningsfrist:
6. august 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
2. juli 2019
 

Psykolog

Til en spændende og dynamisk hverdag i PPR søger Skoleforeningen snarest en psykolog med ansættelse frem til 31.07.2020. Der er tale om et barselsvikariat.

Center for Pædagogik servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden, hvor målgruppen er al pædagogisk personale lige fra vuggestuer over gymnasier til voksenundervisning.

Psykologen arbejder dagligt i et PPR-team under ansvar over for den ledende psykolog.

PPR yder service til 57 dagtilbud og 43 skoler.

Du er en psykolog, der arbejder ud fra en systemisk tilgang, og som kan bidrage til at fremme inklusion og udviklingen af gode læringsmiljøer på Skoleforeningens institutioner.

Du skal have gode kommunikationsevner og kunne arbejde tværfagligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har evner for at kunne koordinere og udvikle et godt og professionelt samarbejde og opbygge gode relationer.

Vi søger en psykolog, der kan varetage følgende ansvars- og opgaveområder:

 • Psykologisk undersøgelse, testning og udredning
 • Rådgivning, vejledning og supervision af lærere og pædagoger
 • Rådgivning og vejledning omkring inklusion og læringsmiljøer
 • Udarbejdelse af specialpædagogiske rapporter iht. børn og unge med specialpædagogisk støttebehov i samarbejde med ministeriet i Kiel og i samarbejde med Landesförderzentren
 • Deltagelse og formidling af psykologiske/pædagogiske emner ved f.eks. møder, pædagogiske dage eller kurser
 • Deltagelse i udvalg vedrørende udvikling og koordinering af Skoleforeningens pædagogik og indsatser, tværfagligt samarbejde m.m.
 • Formidling af undersøgelsesresultater til forældre og fagprofessionelle
 • Rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger i forhold til børn og unge med specialpædagogisk støttebehov.
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde omkring de enkelte børn og unge
 • Samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder

Vi forventer, at du

 • er uddannet psykolog cand.psych., cand.pæd. psych. eller dipl.psych., gerne med erfaring inden for skole- og dagtilbudsområdet
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk
 • har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret
 • kan dansk og tysk såvel skriftligt som mundtligt.
 • har kørekort og egen bil.

Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til gældende overenskomst på området.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen telefon +49 (0) 461 570 870

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Psykolog ved PPR - barselsvikariat”.  

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. august kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:   www.skoleforeningen.org