Pædagogisk konsulent for PLC (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

Jobnr.:
40142
Institution:
Center for Undervisningsmidler
Ansættelsestidspunkt:
1. februar 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en pædagogisk konsulent for PLC med ansættelse per 1. februar 2020 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 6. december 2019, kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 51.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CfU, Mette Tode på telefon +49 461 5047 156, og pædagogisk konsulent for dagtilbud Sisse Kjær Larsen på telefon +49 461 5047 238.
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Pædagogisk konsulent for PLC” og job nr. 40142.
Ansøgningsfrist:
6. december 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
13. november 2019
 

PÆDAGOGISK KONSULENT FOR PLC TIL CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

(forlænget ansøgningsfrist for at tiltrække et bredere ansøgerfelt)

Vi søger en pædagogisk konsulent for pædagogisk læringscenter pr. 1. februar 2020 til en spændende og dynamisk hverdag i Center for Undervisningsmidler. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Vi servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden, hvor målgruppen er al pædagogisk personale fra vuggestuer og børnehaver til skoler, gymnasier, fritidstilbud og voksenundervisning. Med en rød tråd fra dagtilbud til skole og vores særlige mindretalsidentitet som omdrejningspunkt, er vi i færd med at udvikle og styrke de pædagogiske læringscentre til at være udviklingsenheder, hvor PLC-teamet har en central vejledningsfunktion. Den pædagogiske konsulents nærmeste foresatte er lederen af CfU.

Arbejdsområderne omfatter bl.a.:

 • Udvikling af strategi for de pædagogiske læringscentre
 • Iværksættelse af tiltag, som styrker læringscentrets teamsamarbejde og samarbejde med kollegaer på dagtilbuds- og skoleområdet herunder institutionernes ledelse
 • Kompetenceudvikling og netværksledelse af vejledere på PLC
 • Planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed
 • Udvikling og gennemførelse af kulturelle tilbud og aktiviteter for dagtilbuds- og skoleområdet i eget regi eller i samarbejde med andre organisationer
 • Medvirken til udvikling, implementering og facilitering af Skoleforeningens overordnede indsatsområder
 • Vedligeholdelse og udvikling af skolebibliotekssystemet, p.t. systemet Cicero
 • Vejledning mht. ombygning, nybygning og indretning af pædagogiske læringscentre

Vi forventer, at du

 • Er uddannet skolebibliotekar eller læringsvejleder, gerne med anden relevant videreuddannelse, fx diplommodul i ledelseskommunikation eller læringsprocesser
 • Har overblik, er involverende, struktureret og løsningsorienteret – gerne med et digitalt mindset
 • Medbringer erfaring med projektledelse, fx aktionslæringsforløb
 • Er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk
 • Er udadvendt, opsøgende og koordinerende og ser muligheder frem for begrænsninger

Vi kan tilbyde dig

 • et spændende pædagogisk miljø i en organisation, der er under udvikling
 • inspirerende projekter, som du får lov til at sætte dit præg på.

Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CfU, Mette Tode på telefon +49 461 5047 156, og pædagogisk konsulent for dagtilbud Sisse Kjær Larsen på telefon +49 461 5047 238.

Stillingen oprettes per 1. februar 2020.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Pædagogisk konsulent for PLC” og job nr. 40142. Ansøgningsfristen er den 6. december 2019, kl. 12.00.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org