Pædagogisk konsulent for IT og medier

ved Center for Pædagogik

Jobnr.:
37877
Institution:
Center for Pædagogik
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Timereduktion på 12 ugentlige løntimer
Særlige bemærkninger:
Stillingen ønskes besat per 1. august 2019 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 9. april 2019, kl. 12:00
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CfU, Mette Tode, tlf. 0461 5047 156, eller pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, Solveig Bendorff, tlf. 0461 50 47 182.
Adresse:
Send en ansøgning med relevante bilag pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”pædagogisk konsulent for It og medier”.
Ansøgningsfrist:
9. april 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
15. marts 2019
 

Pædagogisk konsulent for IT og medier ved CENTER FOR PÆDAGOGIK

Vi søger en pædagogisk konsulent for it og medier pr. 1.08.2019 til en spændende og dynamisk hverdag i Center for Pædagogik, som servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden. Målgruppen er al pædagogisk personale lige fra vuggestuer over gymnasier til voksenundervisning.

Du vil medvirke til at udvikle og implementere Skoleforeningens fælles pædagogiske digitaliseringsstrategi på 0-18 årsområdet. Der skal bl.a. etableres et tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet for at skabe en rød tråd i børnenes læring omkring  it og medier.

Din opgave bliver bl.a. at understøtte udviklingen af digitale læremidler og værktøjer og indgå i et tæt samarbejde omkring planlægningen af kompetenceudviklingen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Er dette her dig?

  • Du har en relevant pædagogisk uddannelse, der gerne må være suppleret med en teoretisk videreuddannelse.
  • Du har viden om skoleområdet og dagtilbudsområdet.
  • Du har it-kendskab og teknologiforståelse og brænder for at arbejde med it ud fra en pædagogisk vinkel.
  • Du har visioner og er udviklingsorienteret.
  • Du kan formidle teori til pædagogisk praksis.
  • Du trives både med at arbejde selvstændigt og i teams.  
  • Du formår at iværksætte og facilitere processer og foretage målrettede prioriteringer ved at arbejde struktureret.
  • Du går positivt ind i tværfagligt samarbejde og skaber relationer og dialoger med dine samarbejdspartnere.
  • Du er inspirerende og åben over for andres tiltag.

Vi kan tilbyde dig et spændende pædagogisk miljø i et resursecenter, der er under udvikling. Du vil få mulighed for at præge mange inspirerende projekter på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet og er i høj grad med til at udvikle brobygningen mellem de to fagområder og IT-Kontoret.

Kan du se muligheder og spotte nye spor?

Så send en ansøgning med relevante bilag pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”pædagogisk konsulent for It og medier”. Ansøgningsfristen er den 9.04.2019, kl. 12.00. Samtaler finder sted fredag d.26.04.2019.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Stillingen udløser en reduktion på 12 ugtl. løntimer. Der vil være mulighed for at supplere timer indenfor dagtilbud eller skole, så du kan komme op på en fuldtidsstilling.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CfU, Mette Tode, tlf. 0461- 5047 156, eller pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, Solveig Bendorff, tlf. 0461- 50 47 182.

Stillingen oprettes per 1.08.2019.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org