Pædagogisk konsulent for faget tysk

ved Center for Pædagogik

Jobnr.:
37975
Institution:
Center for Pædagogik
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Timereduktion på 11 ugentlige løntimer
Særlige bemærkninger:
Stillingen ønskes besat per 1. august 2019 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 26. marts 2019, kl. 12.00
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af CfU, Mette Tode, tlf. 0461 5047 156, eller områdechef, Eberhard von Oettingen, tlf. 0461 5047 117/115/119.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer, mærket "pædagogisk konsulent for tysk" sendes per mail til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
26. marts 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
12. marts 2019
 

Pædagogisk konsulent for faget tysk TIL CENTER FOR PÆDAGOGIK

Vi søger en pædagogisk konsulent til faget tysk pr. 1. 08. 2019 til en spændende og dynamisk hverdag i Center for Pædagogik.  

Center for Pædagogik servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden, hvor målgruppen er al pædagogisk personale lige fra vuggestuer over gymnasier til voksenundervisning.

Arbejdsområderne omfatter bl.a.:

 • Faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning i forhold til skoler og lærere
 • Vurdering af analoge og digitale læremidler med henblik på indkøb til Center for Undervisningsmidler og udvikling af læremiddelportalen mitCFU
 • Deltagelse i det danske CFU-netværk for fremmedsprogskonsulenter
 • Faglig og pædagogisk udvikling og evaluering, herunder læringsformer med it
 • Medvirken til udvikling, implementering og facilitering af Skoleforeningens overordnede indsatsområder på skoleområdet
 • Planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed, herunder implementering af nye læreplaner
 • Ledelse af eksamensudvalget for tysk
 • Administrative opgaver

Vi forventer, at du

 • har en læreruddannelse og linjefag i tysk
 • er optaget af nye læringsformer med it
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk og samarbejder

Vi kan tilbyde dig

 • et spændende pædagogisk miljø i et ressourcecenter, der er under udvikling
 • inspirerende projekter, som du får lov til at sætte dit præg på.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Stillingen udløser en reduktion på 11 løntimer. Det forventes, at stillingen kombineres med undervisning på én af Skoleforeningens fællesskoler, således at det samlede timetal bliver på fuldtid.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CfU, Mette Tode, tlf. 0461 5047 156, eller områdechef Eberhard von Oettingen, tlf. 0461 5047 117/115/119.

Stillingen oprettes per 1.8.2019.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Pædagogisk konsulent for tysk”. Ansøgningsfristen er den 26.03.2019, kl. 12.00.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org