Jaruplund Højskole søger en højskolelærer

Har du en god formidlingsevne, evne til at møde mennesker, der hvor de er og med venlighed samt en faglig kompetence, så har du nu mulighed for måske at blive vores nye kollega fra den 1. august 2019.

IMG_1458
Jobnr.:
37793
Institution:
Jaruplund Højskole
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldt timetal
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Karsten B. Dressø, Jaruplund Højskole, forstander@jaruplund.de eller tlf. nr. +49 (0) 4630 9691 40.
Adresse:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig er øverste ansættende myndighed, og du bedes derfor sende din ansøgning på mail til: job@skoleforeningen.org mærket ansøgning LÆ Jaruplund Højskole. Ansøgningen skal være os i hænde senest den mandag den 25. marts 2019, kl. 8.00. Samtaler gennemføres i uge 14, 15 og 19 med henblik på afslutning af ansættelsesforløbet inden 31. maj. Tiltrædelse er 1. august 2019.
Ansøgningsfrist:
25. marts 2019, kl. 8:00
Offentliggjort:
20. februar 2019
 

Vi forestiller os, at du

-  har en stærk faglighed inden for historie, filosofi, samfundsfag, journalistik eller lignende,
-  som minimum har en bachelor,
-  er en god formidler der inspirerer, brænder igennem og er nærværende,
-  kan arbejde selvstændigt og er i stand til at holde overblik samt strukturere, forberede og gennemføre en kursusplanlægning fra idé til og med gennemført kursus,
-  har interesse i grænselandets- samt mindretallenes historie og aktuelle forhold i Europa,
-  har kendskab til tysk sprog og kultur samt taler og forstår engelsk,
-  kan lide at omgås vidt forskellige mennesker i alle aldre og
-  er indstillet på et tæt samarbejde med dine kolleger omkring gennemførelse af kurser og de mange forskellige opgaver, der skal løses som lærer i et højskoleteam. 

Som højskolelærer på Jaruplund Højskole er du med til - sammen med os alle -, at kursisterne får inspirerende kurser med positive oplevelser, viden, dialog og indholdsrigt samvær som et godt grundlag for efterfølgende refleksion. Som medlem af vores højskoleteam er rollerne mangfoldige. Du er både underviser, projektleder, værtslærer, turguide m.m. Dine opgaver kan bl.a. beskrives som

-  planlægning og gennemførelse af korte kurser,
-  undervisning på korte kurser i form af foredrag, guidning på ture, morgensamlinger, aften samvær i form af dialoger/sang/historiefortælling m.m.,
-  fra 2020 undervisning på 13 ugers kursus for unge mennesker fra europæiske mindretal, hvor fællessproget og undervisningen er på engelsk,
-  værtslærerfunktion med weekend- og nattevagter, samvær og uformelle dialoger med elever og kursister, modtagelse af gæster/gæstegrupper, rundvisninger og øvrige opgaver der naturligt kendetegner en engageret og nærværende højskolelærer.

Om Jaruplund Højskole

Jaruplund Højskole er en almen dansk folkehøjskole, der er tilknyttet det danske mindretal i Sydslesvig og er en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V., og medlem af Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Vores aktiviteter fordeler sig imellem

-  korte højskolekurser målrettet danskere og sydslesvigere,
-  fra 2020 og frem et 13 ugers kursus for unge fra europæiske mindretal og herudover gennemføres
-  konferencer, frirumsdebatter, møder, gæstebesøg, kurser for foreninger og grupper fra Danmark samt kurser for mindretallet.

Du bliver en del af et tæt kollegialt samarbejde med i alt 15 medarbejdere på en mindre ny renoveret højskole med stabil fremgang i aktiviteter. Vi har 20 enkelt værelser og 14 dobbeltværelser, der alle har bad og toilet og der kommer årligt omkring 800 kursister og godt 4.200 gæster til øvrige arrangementer. Værdigrundlag, mission og vision samt oversigt over kurser i 2019 kan læses på www.jaruplund.com

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er øverste ansættende myndighed, og du bedes derfor sende din ansøgning på mail til: job@skoleforeningen.org mærket ansøgning LÆ Jaruplund Højskole. Ansøgningen skal være os i hænde senest den mandag den 25. marts 2019, kl. 8.00. Samtaler gennemføres i uge 14, 15 og 19 med henblik på afslutning af ansættelsesforløbet inden 31. maj. Tiltrædelse er 1. august 2019.