Eventkoordinator UngGenforening 2020

ved Rejsekontoret

Jobnr.:
37971
Institution:
Rejsekontoret
Ansættelsesperiode:
1. maj 2019 til 30. september 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldt timetal
Særlige bemærkninger:
Stillingen ønskes besat per 1. maj 2019 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 26. marts 2019, kl. 12:00
Nærmere oplysninger:
VIL DU VIDE MERE er du velkommen til at kontakte leder af Rejsekontoret Sally Flindt-Hansen, sally.flindt-hansen@skoleforeningen.org, tlf. +49 461 5047 401 eller områdechef Eberhard von Oettingen, evo@skoleforenigen.org, tlf. +49 170 8124233
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer, sendes per mail til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
26. marts 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
12. marts 2019
 

Har du lyst til et udfordrende job i Sydslesvig?

Vi søger en initiativrig og netværksskabende eventkoordinator med tiltrædelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter, til Skoleforeningens, Grænseforeningens og SdUs fælles projekt ”UngGenforening i uge 20, 2020”. Stillingen er tidsbegrænset til den 30. september 2020.

Eventkoordinatoren vil i samarbejde med Skoleforeningens Rejsekontor udvikle eventpakker, udvikle projekt-merchandise, lave PR (tekstarbejde i form af posts på sociale medier, artikler på hjemmeside, blog-indlæg, pressemeddelelser til danske medier etc.) og generelt være bindeled mellem forskellige aktører i Sydslesvig og Danmark. Derudover vil eventkoordinatoren lave opsøgende arbejde med henblik på at skabe offentlig opmærksomhed om projektet og at involvere nye samarbejdspartnere i projektet (de lokale foreninger, skoler, museer, den lokale avis etc.).

I projekt ”UngGenforening i uge 20, 2020” er alle Sydslesvigs børn og unge på lejrskole hos partnerskoler i Danmark i uge 20, 2020. Projektet finansieres via en bevilling fra Sydslesvigudvalget. Projektet er Skoleforeningens, Grænseforeningens og SdUs markering af 100-året for grænsen og det dansk-tyske naboskab. Det centrale i ”UngGenforening i uge 20, 2020” er selvfølgelig selve mødet i uge 20 i år 2020, som er forbundet med et stort logistisk og organisatorisk arbejde når ca. 5500 børn, pædagoger og lærere fra Sydslesvig skal transporteres til partnerskoler i hele Danmark.

Skolerne har allerede fundet partnerskoler og vil i løbet af 2019 lave relationsarbejde og planlægge UngGenforening. Skolerne er tovholdere for deres egen UngGenforening, men støttes af eventkoordinatoren og Rejsekontoret. Eventkoordinatoren vil forud for mødet i uge 20, år 2020 støtte partnerskolerne i at have forberedt værtsbyerne og de lokale medier på besøget, så det bliver en festuge i hele lokalsamfundet. Eventkoordinatoren vil hjælpe de partnerskoler, der har behov for det, med at tilrettelægge deres helt individuelle program til deres fælles uge 20.

Din arbejdsplads vil være Rejsekontoret ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig i Flensborg, der giver dig på en god infrastruktur og spændende kollegaer. Repræsentanter fra Grænseforeningen, Skoleforeningen og SdU fungerer som din koordineringsgruppe ift. til overordnede spørgsmål som projektøkonomi og strategi. Du kommer derudover til at indgå i et tæt samarbejde med andre projektpartnere, som f.eks. friskoleforeningen, efterskoleforeningen, DSB, lokale politikere, de sydslesvigske skoler og deres partnerskoler og andre foreninger i mindretallet.

Dine hovedopgaver består i at

  • tilrettelægge aktiviteter inden UngGenforening, som skal forberede parterne på UngGenforening
  • tilrettelægge aktiviteter under UngGenforening, som skaber medieopmærksomhed imens partnerne er sammen
  • markedsføre og synliggøre UngGenforening (bl.a. på messer og møder i Danmark og Sydslesvig)
  • give inspiration og service til tilrettelæggelse af program under UngGenforening uge 20, 2020
  • samarbejde med pressen, lokale politikere, busselskaber, museer
  • gøre opmærksom på projektet på blog, hjemmeside og lign. I form af artikler, gode idéer, ”ugens historie” eller lign.
  • Udvikle plakater, postkort, badges, t-shirts
  • Hjælpe skolerne med logistiske og økonomiske udfordringer, ved at få sponsorskabsaftaler på plads lokalt i værtsbyerne
  • Diverse opgaver i samarbejde med Rejsekontoret

VI ønsker os en praktiker
med sans for græsrods- og projektarbejde og kendskab til skoleverdenen i Danmark og Sydslesvig og det sydslesvigske foreningslandskab.

Du skal kunne se Sydslesvigs potentiale for det pædagogiske Danmark og være god til at synliggøre værdien af ”kulturmødet i børnehøjde” det på en attraktiv og tidssvarende måde. Du skal være selvstændig og initiativrig, men dygtig til at samarbejde med meget forskellige aktører i Sydslesvig og motivere dem til at indgå i samarbejdet. Du skal samtidig have indblik i de mulige målgruppers behov og interesser samt være udadvendt og serviceminded.

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse og erfaring med at planlægge og gennemføre lignende aktiviteter. Du skal kunne formulere dig suverænt på dansk i skrift og tale og beherske tysk på forhandlingsniveau. Du skal være dygtig til at omsætte ideer og sikre, at tingene bliver fulgt til dørs. Du skal desuden have gode IT-kompetencer og erfaring med onlinepublikationer og sociale medier.

Løn og ansættelse

efter gældende overenskomster. Arbejdstiden vil som udgangspunkt være på fuld tid. Du skal være indstillet på en fleksibel tidsinddeling, men med fleksordning, inkl. aftenmøder og weekendarbejde i begrænset omfang.

Vil du vide mere

er du velkommen til at kontakte leder af Rejsekontoret Sally Flindt-Hansen sally.flindt-hansen@skoleforeningen.org / +49 4615047401 eller områdechef Eberhard von Oettingen evo@skoleforenigen.org / +49 1708124233

Ansøgning

med relevante bilag sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org  Ansøgning med cv skal være os i hænde senest torsdag d. 26. marts 2019, kl. 12.00 Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag i uge 13.