Dagtilbudsleder

ved Nibøl Daginstitution

Nibøl -212616772
Jobnr.:
38484
Institution:
Nibøl Daginstitution
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger per 1. august 2019 eller hurtigst derefter en dagtilbudsleder til Nibøl Daginstitution. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. maj 2019.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudschef Petra von Oettingen, tlf. 0461-5047180.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
24. maj 2019, kl. 12:00
Offentliggjort:
8. maj 2019
 

DAGTILBUDSLEDER VED NIBØL DAGINSTITUTION I NORDFRISLAND

Vi søger per. 1.8.2019 en engageret dagtilbudsleder ved Nibøl Daginstitution i Nordfrisland.

Dagtilbuddets historie starter i 1960, men bygningen er splinterny og ligger midt i Nibøl by.

I starten af året er institutionen flyttet ind i fantastiske nye og lyse lokaler, som deler matriklen med skolen og dermed er der rig mulighed for samarbejde. Nibøl Daginstitution er normeret til 60 børn, deraf 20 børn under tre år. 

Som ny leder vil du yderligere indgå i tæt og spændende netværksledelse sammen med de øvrige 4 dagtilbud i Sydtønder amt.

Ud over lederen er der pt. ansat 4 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere til at udføre det daglige pædagogiske arbejde. Din lederopgave bliver bl.a. at arbejde målrettet med fælles værdier, kultur og en pædagogik, som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Nibøl Daginstitution er et helt nyt hus, som er i en rivende udviklingsproces, og hvor vi med respekt for hinandens forskellighed vægter, at alle bliver set og hørt. Nærvær, åbenhed, tryghed og en varm omgangstone er altid i fokus. I Nibøl Daginstitution skaber vi spændende læringsmiljøer ud fra de behov børnene viser os.

Er det her dig?

  • Du er lyttende og vægter dialog højt.
  • Du har visioner og er udviklingsorienteret og formår at træffe klare beslutninger.
  • Du er uddannet pædagog og har ledelseserfaring. Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelsen i ledelse eller lignende.
  • Du formår at skabe fremadrettede processer, tage ansvar og at foretage målrettede prioriteringer ved at arbejde struktureret.
  • Du er optaget af personaleledelse, og at få det bedste frem i dine medarbejdere
  • Du formår at møde dit medarbejderteam i øjenhøjde og vægter at forældrene inddrages som en aktiv del af udviklingsprocessen.
  • Du går positivt ind i tværfagligt samarbejde og skaber relationer og dialoger også med eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en dagtilbudsleder, der leder gennem tillid og respekt og har fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, personale og forældre. Medbring også humor og at du ”ikke har glemt at være barn”.

Du er velkommen til at besøge os i Nibøl Daginstitution så vi kan hilse på dig og du møde os. Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte dagtilbudschef Petra von Oettingen (0049 461 5047 180).

Ansøgningsfrist er den 24. maj 2019, kl. 12