To lærere søges til Team Flex (internt opslag)

ved Gustav Johannsen-Skolen

Jobnr.:
34845
Institution:
Gustav Johannsen-Skolen
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2018
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
fuldtid
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger to lærere til Team Flex ved Gustav Johannsen-Skolen med tiltrædelse den 1. august 2018. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 27. april 2018, kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til: Skoleinspektør Ole Uth på telefon +49 461-5047440, konsulent for uddannelse og job Stephanie Schönbeck-Graf på telefon +45 27663066 eller Eberhard von Oettingen områdechef +49 461-5047115 e. +49 1708124233 .
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
27. april 2018, kl. 12:00
Offentliggjort:
13. april 2018
 

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Og kunne du tænke dig at undervise på flere niveauer og arbejde i et miljø med høj professionalisme og faglighed? Så kan du blive en del af Team Flex i vores nyoprettede Flex-læringsgruppe Flensborg på Gustav Johannsen Skolen.

Begge stillinger er på fuldtid. De fleste timer vil du læse i Flex-læringsgruppen, men du skal også være indstillet på, at det kan blive nødvendigt, at du læser timer i fællesskolen.   

Som en del af Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) vil Dansk Skoleforening for Sydslesvig skabe en model, hvor skolerne forbereder de unge mennesker endnu bedre på deres fremtidige uddannelse og erhverv.

Skoleforeningen er således i gang med at oprette læringsgrupper med fleksibel overgangsfase fra 8. klassetrin (varighed 3 år, tæller kun som 2 år), der skal forberede eleverne på en 9. klasses afslutning (ESA) og en efterfølgende ungdomsuddannelse.

Alle elever skal have de bedste betingelser for at gennemføre deres skolegang med et afgangsbevis. Elever lærer og udvikles forskelligt. I en læringsgruppe med fleksibel overgangsfase vil en elev, der på grund af forskellige årsager kan have særlige faglige udfordringer, få mulighed for at tage en eksamen efter 9. klasse (ESA) under andre betingelser end det almindelige toårige udskolingsforløb (8.-9. klassetrin).

Team Flex består af to lærere, der så vidt muligt varetager alle undervisningstimer i Flex-læringsgruppen. Derudover er der til læringsgruppen tilknyttet en fast coach, som er særligt uddannet til at kunne vejlede eleverne mht. deres efterfølgende uddannelse samt hjælpe dem med at finde en praktikplads, skrive ansøgninger og vejlede dem under deres praktikforløb mm.

Som lærer i Flex-teamet planlægges, gennemføres og evalueres undervisningen på baggrund af individuelle elevplaner. Hver elev arbejder individuelt med sine opgaver i sit eget tempo. Læreren understøtter eleverne individuelt.

Dine ansvars- og opgaveområder

  • Sammen med en kollega varetager du så vidt som muligt alle undervisningstimer i Flex-læringsgruppen
  • Du hjælper eleverne med at lære at finde sig til rette i den nye gruppe
  • Du fastlægger læringsniveauet for den enkelte elev i samarbejde med eleven
  • Du fastlægger indsatsområdet
  • Du udarbejder elevplaner

Alle opgaver udføres i tæt samarbejde med den anden lærer fra Team Flex, coachen, PPR og den pædagogiske konsulent for uddannelse og job.

Vi forventer, at du

  • er uddannet lærer
  • er en faglig dygtig lærer med gode pædagogiske egenskaber såsom overblik, rummelighed og et roligt temperament. Som den trygge voksne formår du at skabe positive relationer, men du evner også at sætte grænser og mål.
  • trives i interaktionen med eleverne og har lyst til at deltage i aktiviteter og andre forskelligartede opgaver

Har du taget kurser inden for specialundervisningsområdet er det en fordel. Du skal være indstillet på at efter- og videreuddanne dig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomster på området.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til: Skoleinspektør Ole Uth på telefon +49 461-5047440, konsulent for uddannelse og job Stephanie Schönbeck-Graf på telefon +45 27663066 eller Eberhard von Oettingen områdechef +49 461-5047115 e. +49 1708124233

Stillingerne oprettes per 1. august 2018

Ansøgningsfristen er 27.04.2018

Mere om Handlungskonzept Plus: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schule_und_beruf/handlungskonzept_plus.html