Månedslønnet vikar

ved Husby Danske Skole

Jobnr.:
35605
Institution:
Husby Danske Skole
Ansættelsesperiode:
20. august 2018 til 28. juni 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
18 løntimer (svarende til en beskæftigelsesgrad på ca. 67 %)
Særlige bemærkninger:
Et vikariat med fagene matematik, religion og musik. Hovedvægten af skemaet ligger på matematikundervisningen 1.-6. klassetrin. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 6. august 2018, kl. 8.00.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Dirk Jäger, Husby Danske Skole, tlf. 0174-5425761 eller på dirk.jaeger@skoleforeningen.org
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
6. august 2018, kl. 8:00
Offentliggjort:
11. juli 2018