Månedslønnet gymnasielærervikar

ved A. P. Møller Skolen

Jobnr.:
37280
Institution:
A. P. Møller Skolen
Ansættelsesperiode:
7. januar 2019 til 31. marts 2019
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
ca. 10 ugtl. lektioner (svarende til ca. 358,16 løntimer)
Særlige bemærkninger:
Et barselsvikariat i samfundsfag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 14.12.2018, kl. 12.00.
Nærmere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Jørgen Kühl, tlf. +49 4621 48 200, vicerektor Flemming Rasmussen, tlf. +49 4621 48 200, eller områdechef Olaf Runz, tlf. +49 461 50470, eller pr. e-mail Joergen.Kuehl@skoleforeningen.org. Information om skolen og Skoleforeningen findes desuden på www.apmoellerskolen.org og www.skoleforeningen.org
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af jobnummer, mærket ”Gymnasielærer A. P. Møller Skolen” stiles til Rektor Jørgen Kühl, A. P. Møller Skolen, og sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
14. december 2018, kl. 12:00
Offentliggjort:
4. december 2018
 

A. P. Møller Skolen søger barselsvikar i samfundsfag

Skolen

Skolen er en gave fra ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”. Det er en moderne og fremtidssikret skole med tidssvarende læringsmiljøer, videncenter, faglokaler, indretning og udstyr, herunder IT, og flotte idrætsfaciliteter inde og ude.

Fag

Skolen søger en barselsvikar i samfundsfag i gymnasieafdelingen i tidsrummet 7. januar til 31. marts 2019. Der er tale om 10 ugentlige lektioner fordelt på 5 forskellige hold.

Målsætning

A. P. Møller Skolen er en innovativ og eksemplarisk dansk mindretalsskole med internationalt udblik. Som underviser på A. P. Møller Skolen vil du få mulighed for at præge og udvikle en moderne skolekultur på en institution, som ud over gymnasieårgangene tillige har en fællesskoleafdeling med klassetrin 7-10. Undervisningssproget er dansk.

Ansættelse

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Jørgen Kühl, tlf. +49 4621 48 200, vicerektor Flemming Rasmussen, tlf. +49 4621 48 200, eller områdechef Olaf Runz, tlf. +49 461 50470, eller pr. e-mail Joergen.Kuehl@skoleforeningen.org. Information om skolen og Skoleforeningen findes desuden på www.apmoellerskolen.org og www.skoleforeningen.org

Ansøgninger

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af jobnummer, mærket ”Gymnasielærer A. P. Møller Skolen” stiles til Rektor Jørgen Kühl, A. P. Møller Skolen, og sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfristen udløber den 14.12.2018, kl. 12.00.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 51.

Tiltrædelse pr. 7. januar 2019.