Dagtilbudsleder

ved Hiort Lorenzen Børnehave

Boern04
Jobnr.:
36789
Institution:
Hiort Lorenzen Børnehave
Ansættelsestidspunkt:
1. december 2018
Lønindplacering:
Specialoverenskomst for pædagoger, daginstitutionsledere, skolesocialarbejdere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2009-2013
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Hiort Lorenzen Børnehave er normeret til 120 børn i alderen 3 til 6 år. Stillingen ønskes besat per 1. december 2018 eller hurtigst derefter. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00-16:00. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. oktober 2018 kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte dagtilbudschef Petra von Oettingen (0049 461 5047 180) eller dagtilbudsleder Jytte Bürke, Hiort Lorenzen Børnehave (0049 4621 26281)
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
1. oktober 2018, kl. 12:00
Offentliggjort:
11. september 2018
 

DAGTILBUDSLEDER VED HIORT LORENZEN BØRNEHAVE

Vi søger per. 1.12.2018 en engageret dagtilbudsleder ved Hiort Lorenzen Børnehave i Slesvig.

Børnehaven er oprettet i 1928 og ligger midt i Slesvig by. Dens normering er på 120 børn i alderen 3- 6 år, som er fordelt på i alt 6 grupper. Hiort Lorenzen Børnehave er Skoleforeningens største dagtilbud og består af en hovedbygning, som rummer 4 ud af de 6 grupper og to dejlige lokaler til børnehavens førskolebørn, som befinder sig centralt i skolens bygning.
Som ny leder vil du yderligere indgå i tæt og spændende netværksledelse sammen med de øvrige 5 dagtilbud i byen og omegn.

Ud over lederen er der pt. ansat 7 pædagoger og 8 pædagogmedhjælpere til at udføre det daglige pædagogiske arbejde. Din lederopgave bliver blandt andet at arbejde målrettet med fælles værdier, kultur og en pædagogik som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Hiort Lorenzen Børnehave er et hus, hvor alle bliver set og hørt og hvor nærvær, tryghed og en varm omgangstone vægtes højt. Den gode kommunikation med og om børn, forældre og personale er præget af empati, åbenhed og omsorg. Samarbejdet med skolen og de øvrige dagtilbud i området topprioriteres for at alle oplever sammenhæng og ejerskab.   

Er det her dig?

  • Du er lyttende og vægter dialog højt.
  • Du har visioner og er udviklingsorienteret.
  • Du er uddannet pædagog og har ledelseserfaring. Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelsen i ledelse eller lignende.
  • Du formår at skabe fremadrettede processer og at foretage målrettede prioriteringer ved at arbejde struktureret.
  • Du er optaget af personaleledelse, og at få det bedste frem i dine medarbejdere
  • Du formår at møde dit medarbejderteam i øjenhøjde
  • Du går positivt ind i tværfagligt samarbejde og skaber relationer og dialoger også med eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en dagtilbudsleder, der leder gennem tillid og respekt og har fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, personale og forældre. Medbring også gerne humor og at du ”ikke har glemt at være barn”.

Du er velkommen til at besøge os i Hiort Lorenzen Børnehave så vi kan hilse på dig og du møde os. Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte dagtilbudschef Petra von Oettingen (0049 461 5047 180) eller dagtilbudsleder Jytte Bürke, Hiort Lorenzen Børnehave (0049 4621 26281)

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2018, kl. 12