Dagtilbudsleder

ved Askfelt Børnehave

Boern04
Jobnr.:
34824
Institution:
Askfelt Børnehave
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2018
Lønindplacering:
Specialoverenskomst for pædagoger, daginstitutionsledere, skolesocialarbejdere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2009-2013
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Askfelt Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3 til 6 år. Stillingen ønskes besat per 1. august 2018 eller hurtigst derefter. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00-15:00. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 26. april 2018 kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk konsulent Solveig Bendorff, Dagtilbudskontoret, tlf. 0461-5047180.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
26. april 2018, kl. 12:00
Offentliggjort:
4. april 2018
 

DAGTILBUDSLEDER VED ASKFELT BØRNEHAVE

Per 1.8.2018 søger vi en engageret dagtilbudsleder ved Askfelt Børnehave som ligger få kilometer vest for Egernførde.

Naturen omkring institutionen er præget af skov i forskellige nuancer og lægger op til mange naturoplevelser samt aktiviteter udendørs, som dagtilbuddet vægter højt i det pædagogiske arbejde.

Institutionens historie starter i 1962 hvor den blev oprettet. Siden da er der blevet tilbygget således at institutionen i dag har plads til 40 børn i alderen 3-6 år.

Beliggenheden lige ved siden af skolen og SFO`en giver gode rammer for et tæt samarbejde som er etableret.

Ud over lederen er der ansat 1 pædagog og 3 pædagogmedhjælpere til at udføre det pædagogiske arbejde. Din ledelsesopgave bliver blandt andet at arbejde målrettet med et fælles værdisæt, kultur og en pædagogik som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med det pædagogiske koncept.

Askfelt børnehave sætter stor pris på et tæt forældresamarbejde som er med til at lægge basis for aktive og glade børn.

Er det her dig?

  • Du er lyttende og vægter dialog højt.
  • Du har visioner og er udviklingsorienteret.
  • Du er uddannet pædagog og har gerne ledelseserfaringer. Du har, eller påtænker diplomuddannelse i ledelse eller lignende.
  • Du formår at iværksætte fremadrettede processer og at foretage målrettede prioriteringer ved at arbejde struktureret.
  • Du går positivt ind i tværfagligt samarbejde og skaber relationer og dialoger med eksterne samarbejdspartnere.
  • Du er inspirerende og åben for andres tiltag
  • Du er teamorienteret
  • Du er gerne musikalsk

Vi søger en autentisk dagtilbudsleder, der leder gennem tillid og respekt og har fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, personale og forældre. 

Et ansættelsesudvalg, bestående af samarbejdsrådet, et styrelsesmedlem og en pædagogisk konsulent vil gerne ansætte dig.

Ansøgningsfristen er d.26.4.2018, kl.12.00

Kom gerne forbi og se institutionen.

Kontakt for yderligere oplysninger: kst. dagtibudsleder Sussie Østergaard (0049 4353 524), Pædagogisk konsulent Solveig Bendorff (0049 461 5047182)