Skolepædagog med inklusionsopgaver på 1.-4. klassetrin

ved Ejderskolen og Vestermølle Danske Skole

Jobnr.:
33072
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsestidspunkt:
15. november 2017
Lønindplacering:
Specialoverenskomst for pædagoger, daginstitutionsledere, skolesocialarbejdere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 2009-2013
Ugentlig arbejdstid:
10 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger 1 skolepædagog med basis på Ejderskolen i Rendsborg. Til distriktet hører også Vestermølle Danske Skole. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 27. oktober 2017 kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til skolekonsulent Eberhard von Oettingen, tlf. +49 (0) 461-5047117 eller til ledende skolepsykolog Mona Jochimsen, tlf. +49 (0) 461-570870.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag sendes med angivelse af stilling og stillingnummer til job@skoleforeningen.org.
Ansøgningsfrist:
27. oktober 2017, kl. 12:00
Offentliggjort:
9. oktober 2017
 

Skolepædagog med inklusionsopgaver ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skolepædagogen arbejder under ansvar overfor ledende skolepsykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i tæt samarbejde med skolelederen på den skole, hvor skolepædagogen har fast tilknytning.

Arbejdsopgaver

Centrale arbejdsopgaver vil være:

 • Rådgivning og støtte til lærerteams og skoleledere omkring inklusionsopgaven og til udviklingen af et godt læringsmiljø for alle
 • Give støtte til elever på det sociale og emotionelle område med det mål at fremme social adfærd og muliggøre en bedre integration i klassen for den enkelte
 • Arbejde med mindre elevgrupper, således at deres mulighed for at deltage i undervisning fremmes. Efterfølgende understøttelse af eleverne i forbindelse med undervisningen i en kortere overgangsfase
 • Indgå i netværk med institutioner og aktører, fx skoleledere med lærere og dagtilbudsledere med pædagoger, skolesocialarbejdere, socialrådgivere og andre relevante tyske myndigheder
 • At støtte arbejdet med at skabe gode overgange fra dagtilbud til skole
 • Indgå i et team med andre skolepædagoger med det sigte at udveksle erfaringer og udvikle det faglige område.

Kvalifikationer

En skolepædagog er uddannet pædagog, eksempelvis socialpædagog eller fritidspædagog eller uddannet socialpædagog med tysk statslig anerkendelse.

Det forudsættes, at en skolepædagog

 • er opsøgende i sit arbejde 
 • har gode samarbejdsevner  
 • kan kommunikere på alle niveauer
 • kan håndtere udfordrende og tilspidsede situationer
 • er selvstændigt arbejdende
 • er parat til at tage beslutninger
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • kan indgå i et teamsamarbejde
 • er tosproget i dansk og tysk
 • har et køretøj
 • behersker Word og Excel på brugerniveau