Skoleleder på Gottorp-Skolen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til Gottorp-Skolen i Slesvig med tiltrædelse 1. februar 2018, da skolelederen har valgt nye udfordringer.

Jobnr.:
33028
Institution:
Gottorp-Skolen
Ansættelsestidspunkt:
1. februar 2018
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Nærmere oplysninger:
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleinspektør på Gottorp-Skolen, Stefan Breuer (tlf. +49 4621 995 700) for at høre om skolen eller områdechef ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig Olaf Runz (tlf. +49 461 5047 119) for at informere dig om løn- og ansættelsesforhold
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser og udtalelser) sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org Du skal sørge for, at din ansøgning er os i hænde senest den 26. oktober 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 45.
Ansøgningsfrist:
26. oktober 2017, kl. 12:00
Offentliggjort:
5. oktober 2017
 

Slesvig er en af de ældste byer i Østersø-området. Byen er rig på kunst- og kulturskatte, råder over en god infrastruktur, smukke gader og naturskønne omgivelser med skov og vand.

Gottorp-Skolen er en af Slesvig bys to danske grundskoler samt fællesskole op til 6. klasse og læringsgrupper til 9. klasse for Slesvig og omegn.  På nuværende tidspunkt er der 153 elever og 26 medarbejdere på skolen, heraf 14 lærere. Gottorp-Skolens elever fortsætter på A. P. Møller Skolen efter 6. klassetrin.

Gottorp-Skolen ligger centralt placeret tæt på banegården i Slesvig by. Skolen råder over gode faciliteter og gode udendørs arealer med sportsplads, skolegård, stilleområde med pavillon og bålplads. Skolen profiterer i sammenhæng med emnedage, idræt samt natur&teknik af den smukke natur i området og det historiske nærmiljø med Danevirke, Hedeby og Gottorp Slot lige ved hånden. Skolen er bl.a. kendetegnet ved en del frivillig musikundervisning og daglig morgensang. Der er et godt samarbejdsklima på tværs af alle medarbejdergrupper, et velfungerende lærerkollegium, udmærkede klasselærerteams og et tæt skole-hjem-samarbejde. Skolen har en meget engageret forældrekreds, der bakker op om arbejdet med en forældrefond, der bl.a. finansierer en forældrestyret frugtordning. Eleverne har gode omgangsformer og viser tolerans og respekt for forskellighed. Skolen har et stort skoledistrikt og mange af eleverne er bus-børn. Der er et tæt samarbejde med de andre danske institutioner i skoledistriktet, og skolens førskole ligger på samme grund som skolen. Skolen har en skolefritidsordning med engagerende medarbejdere, der er tæt knyttet til skolens hverdag.

Vi ønsker os en skoleleder

med synlighed og pædagogisk evne. Vi søger en skoleleder, der kan værdsætte og pleje de gode samarbejdsrelationer på skolen. Du skal være tovholder i samarbejdet mellem arbejdsgrupper, elever og forældre, være bindeled til læringsgrupperne og pleje kontakten til skolefritidsordningen med jævnlige møder. Du skal være lyttende, empatisk og menneskelig og samtidig besidde gennemslagskraft og være i stand til at handle bestemt og konsekvent. Vi ønsker os en skoleleder med visioner for skolen og evne til at omsætte dem med respekt for traditionerne i et tæt samarbejde med forældre og personale. Vi forudsætter, at du er læreruddannet, gerne med ledelseserfaring på skoleområdet. Vi lægger vægt på, at du har flair for administration og økonomi samt kendskab til office-pakken på solidt brugerniveau. Vi forventer, at du har lyst til at deltage i det lokale mindretalsliv.

Hvis du kan identificere dig med ovenstående og har lyst til at være med til at profilere Gottorp-Skolen som en del af det danske mindretal i området, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Løn og ansættelse

efter gældende overenskomster ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Vi forudsætter, at skolelederen har eller tager bopæl i Sydslesvig, vi forventer kendskab til tysk. Skolelederen har det pædagogiske-, ledelses-, personalemæssige samt administrative ansvar iht. de regler og retningslinjer, der gælder ved Skoleforeningen.