Ledige stillinger

 • Pædagogvikar

  ved Karlsson Vuggestue

  Daginstitutionen er normeret til 40 børn i alderen fra 0 til 3 år. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Pædagogmedhjælper

  ved Sørup Danske Skole

  Stillingen er ved skolefritidsordningen. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. juni 2016.
   
 • Pædagog

  ved Frederiksstad-Drage Daginstitution

  Frederiksstad-Drage Daginstitution er normeret til 69 børn i alderen fra 0 til 6 år. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Pædagog

  ved Frederiksstad-Drage Daginstitution

  Frederiksstad-Drage Daginstitution er normeret til 69 børn i alderen fra 0 til 6 år. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et sygevikariat. Stillingen er i vuggestuen. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Sørup Danske Skole

  Et månedslønnet vikariat til den 31. juli 2017 med bl.a. almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 4. juli 2016 kl. 8:00.
   
 • Pædagog hhv. pædagogmedhjælper

  ved Trene-Skolen

  Stillingen er ved skolefritidsordningen. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Trene-Skolen

  Et månedslønnet vikariat til den 31. juli 2017 med bl.a. dansk. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 4. juli 2016 kl. 8:00.
   
 • Pædagogmedhjælper

  ved Egernførde Børnehave

  Daginstitutionen er normeret til 40 børn i alderen fra 3 til 6 år. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Pædagogmedhjælper

  ved Husby Børnehave

  Daginstitutionen er normeret til 30 børn i alderen fra 1 til 6 år. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016 kl. 12:00.
   
 • Pædagog

  ved Gustav Johannsen-Skolen

  Der søges en pædagog til varetagelse af opgaver primært i skolens læringsgrupper. Der forventes, at medarbejderen arbejder selvstændigt, har et godt overblik og god indfølingsevne. Medarbejderen indgår i et samarbejde med andre faggrupper og har sammen med lærerteamet ansvar i forhold til klassens og det enkelte barns personlige og sociale udvikling. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Jes Kruse-Skolen

  Et barselsvikariat til den 11. november 2016 med bl.a. dansk og biologi. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Hanved Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 7. april 2017 med bl.a. dansk, natur/teknik og almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Jørgensby-Skolen

  Et barselsvikariat til den 14. oktober 2016 med bl.a. matematik, kristendomskundskab, historie, idræt/svømning, natur/teknik og specialundervisning. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Læk Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 28. april 2016 med bl.a. almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Læk Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 29. november 2016 med bl.a. almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Husum Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 2. december 2016 med bl.a. matematik, hjemkundskab, idræt og tysk. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Husum Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 31. januar 2017 med bl.a. dansk, religion, musik, billedkunst og hjemkundskab. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  Vanderup Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 20. januar 2017 med bl.a. tysk, musik, natur/teknik, formning, kristendomskundskab og håndarbejde. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Hiort Lorenzen-Skolen

  Et barselsvikariat til den 21. juli 2017 med bl.a. tysk, kristendomskundskab, musik, historie og natur/teknik. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Skovlund-Valsbøl Danske Skole

  Et barselsvikariat til den 3. marts 2017 med bl.a. dansk, håndarbejde, musik og skolebiblioteksfunktion. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Kaj Munk-Skolen

  Et barselsvikariat til den 10. maj 2017 med bl.a. dansk, formning, håndarbejde, almindelige skolefag og skolebiblioteksfunktion. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved A. P. Møller Skolen

  Et barselsvikariat til den 16. januar 2017 med bl.a. dansk, hjemkundskab og skolebiblioteksfunktion. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Jens Jessen-Skolen

  Et barselsvikariat til den 7. december 2016 med bl.a. almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Gustav Johannsen-Skolen

  Et barselsvikariat til den 6. april 2017 med bl.a. engelsk, musik og drengeidræt. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Cornelius Hansen-Skolen

  Et barselsvikariat til den 21. juli 2017 med bl.a. tysk, engelsk og almindelige skolefag. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Cornelius Hansen-Skolen

  Et barselsvikariat til den 28. februar 2017 med bl.a. dansk, engelsk, almindelige skolefag og skolebilbioteksfunktion. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Adjunkt/Lektor

  ved Duborg-Skolen

   
 • Lærer/Månedslønnet vikar

  ved de danske skoler i Sydslesvig

  Ved de danske skoler i Sydslesvig er der et antal stillinger som lærer til besættelse pr. 1. august 2016 og et antal månedslønnede vikariater med tidsbegrænset ansættelse i tidsrummet 1. august 2016 - 31. juli 2017. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest torsdag den 30. juni 2016 kl. 8:00.
   
 • Pædagog

  ved Nystadens Vuggestue

  Nystadens Vuggestue er normeret til 30 børn i alderen 0 til 3 år. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et barselsvikariat. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. juli 2016.
   
 • Pedel

  ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

  Arbejdsområdet omfatter alt forefaldende pedelarbejde på Skoleforeningens institutioner som omfatter både skoler og børnehaver. Der ønskes en tosproget (dansk og tysk) pedel som har en afsluttet håndværkeruddannelse el. lign. kvalifikationer eller erfaring fra tidligere pedelstillinger. Ansøgerne skal være i besiddelse af almindeligt kørekort og eget køretøj, da indsatsområdet er i hele Sydslesvig. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 4. juli 2016.