Ledige stillinger

Oplysningspligt i henhold til art. 13 GDPR/DSGVO for ansøgere. Tryk her for at læse mere

 • Pædagogisk konsulent til naturfagene (INTERNT OPSLAG)

  ved Center for Pædagogik

  Stillingen ønskes besat per 01. november 2022 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. august 2022, kl. 08.00
   
 • Pædagogmedhjælper (skoleledsager)

  ved Hiort Lorenzen-Skolen

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper/skoleledsager til Hiort Lorenzen-Skolen per 7.september 2022 eller snarest derefter til den 17.juli 2023 med mulighed for forlængelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2021, kl. 08:00.
   
 • Kontorassistent

  ved Personalekontoret

  Skoleforeningen søger en kontorassistent til Personalekontoret i perioden 15. september 2022 eller snarest derefter til den 31. december 2022. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 25. august 2022 kl. 12:00.
   
 • to Køkkenmedhjælpere

  ved Christianslyst

  Skoleforeningen søger to køkkenmedhjælpere til Christianslyst. Stillingen ønskes besat pr. 05.09.2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31.10.2022, da der er tale om sæsonansættelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19.august 2022 kl. 12:00.
   
 • Månedslønnet lærervikar

  ved Gustav Johannsen-Skolen

  Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til inklusionstimer til et barn i 7. klasse ved Gustav Johannsen-Skolen pr. 5.september 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.juli 2023. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19.august 2022, kl. 8.00.
   
 • Souschef

  ved Oksevejens Børnehave

  Skoleforeningen søger en souschef til Oksevejens Børnehave med ansættelse pr. 15. september 2022 eller snarest derefter. Oksevejens Børnehave er normeret til 80 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Pædagog (GENOPSLAG)

  ved Harreslevløkke Daginstitution

  Skoleforeningen søger en pædagog til Harreslevløkke Daginstitution per 1. september 2022 eller snarest derefter til den 19. august 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Harreslevløkke Daginstitution er normeret til 58 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. august 2022, kl. 8:00.
   
 • Skolesocialarbejder

  ved PPR/Husum Skoledistrikt

  Skoleforeningen søger en skolesocialarbejder ved PPR, tilknyttet Husum Skoledistrikt pr. 19. september 2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 25. august 2022, kl. 08:00.
   
 • Dagtilbudsleder

  ved Fredriksstad-Drage Daginstituion

  Skoleforeningen søger en dagtilbudsleder til Frederiksstad-Drage Daginstitution pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Frederiksstad-Drage Daginstitution er normeret til 69 børn i alderen 0-6 år. Åbningstiden er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl.13.00.
   
 • Pædagogisk konsulent til kulturfagene (INTERNT OPSLAG)

  ved Center for Pædagogik

  Stillingen ønskes besat per 1.november 2022 eller hurtigst derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. august 2022, kl. 08.00
   
 • Månedslønnet vikar

  ved Cornelius Hansen-Skolen

  Skemaet består af undervisning i biologi i udskolingen samt matematik på mellemtrinnet. Herudover består skemaet af undervisning af enkeltintegrerede elever i læringsudfordringer. Det er naturligt for vores kommende vikar at have fokus på klasseledelse teamsamarbejde og inklusion. Derudover søger vi en vikar, der er motiveret for at være med til at udvikle skolens nyoprettede ressourcecenter
   
 • Netværkspædagogmedhjælper

  i Rendsborg-Egernførde

  Vi søger en netværkspædagogmedhjælper pr. 15. september 2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 22. august 2022, kl. 12:00. Hvis du ikke allerede medbringer en form for pædagogisk baggrund, tilbyder vi et spændende pædagogisk kursusforløb til dig.
   
 • Pedel

  ved Gustav Johannsen-Skolen og Nystadens Vuggestue

  Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger en pedel til Gustav Johannsen-Skolen og Nystadens Vuggestue med tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest onsdag den 29. august 2022, kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler snarest derefter.
   
 • Pædagogmedhjælper (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

  ved Læk Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Læk Børnehave per 1. september 2022 eller snarest derefter til den 31. december 2022 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset da der er tale om et vikariat. Institutionen er normeret til 70 børn i alderen 0-6 år. Åbningstiden er aktuelt kl. 7.00-15.00. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 22. august 2022, kl. 8:00.
   
 • Netværkspædagog

  i Flensborg øst

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkssekretær (GENOPSLAG)

  i Dagtilbud i Egernførde og omegn

  Skoleforeningen søger en netværkssekretær i Dagtilbud pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkspædagogmedhjælper

  i Sydtønder Amt

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00. Hvis du ikke allerede medbringer en form for pædagogisk baggrund, tilbyder vi et spændende pædagogisk kursusforløb til dig
   
 • Netværkspædagog

  i Flensborg

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkspædagog (GENOPSLAG)

  i Rendsborg-Egernførde

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkspædagog

  i Sydtønder Amt

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkspædagog (GENOPSLAG)

  i Nordfriesland

  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

  ved Bredsted Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Bredsted Børnehave pr. 12. september 2022 eller snarest derefter. Stillingen indeholder også 2 timer tidsbegrænset fra den 12. september 2022 til den 31. juli 2023, dvs. i den periode i alt 18 timer ugentlig. Bredsted Børnehave er normeret til 78 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. august 2022, kl. 12:00. Hvis du ikke allerede medbringer en form for pædagogisk baggrund, tilbyder vi et spændende pædagogisk kursusforløb til dig
   
 • Pædagogmedhjælper

  ved Aventoft Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Aventoft Børnehave per 8. september 2022 eller snarest derefter. Hvis du ikke allerede medbringer en form for pædagogisk baggrund, tilbyder vi et spændende pædagogisk kursusforløb til dig. Aventoft Børnehave er normeret til 19 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -15:00. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. august 2022, kl. 8:00.
   
 • IT-systemadministrator (GENOPSLAG)

  ved Centraladministrationen

  Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger en IT-systemadministrator med tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. september 2022 kl. 12:00.
   
 • Pædagogvikar

  ved Karlsson Vuggestue

  Skoleforeningen søger en pædagogvikar til Karlsson Vuggestue pr. 12. september 2022 eller snarest derefter til den 8. september 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Karlsson Vuggestue er normeret til 40 børn fra 0 til 3 år. Institutionens aktuelle åbningstid er fra kl. 7.00 til kl.16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 17. august 2022, kl. 8:00.
   
 • Pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

  ved Store Vi-Vanderup Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper som ledsager til et enkelt barn til Store Vi-Vanderup Børnehave pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. juli 2025. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Netværkssekretærvikar (GENOPSLAG)

  i Dagtilbud

  Skoleforeningen søger en netværkssekretærvikar i Dagtilbud pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 17. november 2023 med mulighed for forlængelse.
   
 • Netværkssekretær (GENOPSLAG)

  ved Dagtilbud

  Skoleforeningen søger en netværkssekretærvikar til Dagtilbud i Flensborg og Slesvig-Flensborg pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. maj 2026. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 12. august 2022, kl. 12:00.
   
 • Pædagog (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

  ved Frederiksberg Daginstitution

  Skoleforeningen søger en pædagog til Fredriksberg Daginstitution per 25. august 2022 eller snarest derefter til den 5. juni 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Frederiksberg Daginstitution er normeret til 58 børn i alderen 1 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 16. august 2022, kl. 8:00.
   
 • Konsulent på skoleområdet

  ved PPR

  Skoleforeningen søger en konsulent på skoleområdet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. august 2022, kl. 8:00.
   
 • Pædagog (GENOPSLAG)

  ved Gottorp-Skolens Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædag til Gottorp-Skolens Børnehave pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Gottorp-Skolens Børnehave er normeret til 70 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00-15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. august 2022 kl. 8:00.
   
 • Instruktører på honorarbasis

  TIL HELDAGSSKOLEN

   
 • Pædagogmedhjælper

  ved Oksevejens Børnehave

  Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Oksevejens Børnehave per 22. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 7. oktober 2022 med mulighed for forlængelse. Oksevejens Børnehave er normeret til 80 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 29. juli 2022, kl. 8:00.
   
 • Rengøringsassistent

  ved Duborg-Skolen

  Skoleforeningen søger en rengøringsassistent til Duborg-Skolen for perioden 1. september 2022 eller snarest derefter til den 23. februar 2023 med mulighed for forlængelse, da der er tale om et vikariat. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. juli 2022 kl. 12:00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 32.
   
 • Pædagog

  ved Lyksborg Daginstitution

  Skoleforeningen søger en pædagog til Lyksborg Daginstitution per 15. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. oktober 2022 med mulighed for forlængelse. Lyksborg Daginstitution er normeret til 75 børn i alderen 1 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 29. juli 2022, kl. 12:00.
   
 • IT-fieldservice medarbejdere

  Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger IT-fieldservice medarbejdere med 38,25 ugentlige timer per 1. april 2022 eller snarest derefter.
   
 • Vi søger efter vikarer til vores dagtilbud og skoler

  Overvejer du at blive pædagog eller lærer og har lyst til at afprøve dig selv i dit drømmejob? Er du på pædagog- eller læreruddannelsen eller færdiguddannet og har brug for et job? Så kontakt os og hør nærmere om vikarjobs hos ...